Значение на убягвам

убя̀гвам
убя̀гваш, несв. и убя̀гна, св.
1. От какво. Спасявам се (с бягане или с хитрост, с умение). Убягнах от наказанието. Убягнаха от куршумите.
2. Прен. Оставам незабелязан, изплъзвам се, губя се. Скри се в тълпата и убягна от погледа ѝ. Убягва от ръката на закона.убягва ми (ти, му, ѝ, ни, ви, им)/убегне ми. Изплъзва ми се; изтървавам, изпускам. Убегна ми добрата заплата. Женитбата няма да ти убегне, има време.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".