Значение на думата тютюн

тютю̀н
м., само ед.
1. Едногодишно тревисто растение с големи листа, които съдържат никотин. Садя тютюн.
2. Листата от това растение, които се обработват и използват за пушене. Бера тютюн. Напълни лулата си с тютюн. Ароматизиран тютюн за лула. // прил. тютю̀нев, тютю̀нева, тютю̀нево, мн. тютю̀неви. Тютюневи насаждения. Тютюнев дим. // прил. тютю̀нен, тютю̀нена, тютю̀нено, мн. тютю̀нени. • За лула тютюн. Разг.
1. Никак, ни най-малко (не зачитам, не уважавам).
2. Нищо, ни най-малко (не струвам).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".