Значение на търни

(диал.) Иизтръпване на ръката след удряне с нея или върху нея, леко, незабелижимо треперене. Думата се употребява в Западна България-Брезнишко.

Значение на търни

(диал.) Иизтръпване на ръката след удряне с нея или върху нея, леко, незабелижимо треперене. Думата се употребява в Западна България-Брезнишко.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".