Значение на търни

(диал.) Иизтръпване на ръката след удряне с нея или върху нея, леко, незабелижимо треперене. Думата се употребява в Западна България-Брезнишко.

Значение на търни

(диал.) Иизтръпване на ръката след удряне с нея или върху нея, леко, незабелижимо треперене. Думата се употребява в Западна България-Брезнишко.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32456 термина и с 33369 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гътам".