Значение на турникет

1. Приспособление за намаляване кръвозагубата при нараняване на крайник. 2. Устройство за контрол и оганичаване на достъпа на вход.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".