Значение на трансцедентен

Богословско отклонение, широко разпространено по времето на Христос. В общи линии, Гностицизмът учи, че спасението се осъществява чрез специално знание (gnosis). Това знание обикновено се получава, посредством лично взаимоотношение с Трансцедентно Същество Богословско отклонение, широко разпространено по времето на Христос. В общи линии, Гностицизмът учи, че спасението се осъществява чрез специално знание (gnosis). Това знание обикновено се получава, посредством лично взаимоотношение с Трансцедентно Същество

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".