Значение на думата транспониране

Музикална функция чрез, която променяме тоналността на песента без да променяме мелодията

Значение на думата транспониране

Музикална функция чрез, която променяме тоналността на песента без да променяме мелодията

Значение на думата транспониране

(музика.) Транспонирането представлява преместване на всички тонове с еднакъв брой стъпки, което запазва интерваловите отношения. Например, ако имаш мотива C - D - F - E и го транспонираш два полутона нагоре = цял тон нагоре, получава се D - E - G - F#.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32436 термина и с 33289 описания.

Последното добавено описание е на терминът "белодробна емболия".