Значение на транспониране

(музика.) Транспонирането представлява преместване на всички тонове с еднакъв брой стъпки, което запазва интерваловите отношения. Например, ако имаш мотива C - D - F - E и го транспонираш два полутона нагоре = цял тон нагоре, получава се D - E - G - F#.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".