Значение на думата тор

мит. Един от главните древноскандинавски богове — бог на гръмотевиците, бурята и плодородието; син на бог Один, изобразяван като рижав великан, въорcжен с чук.

Значение на думата тор

тор
торъ̀т, тора̀, мн. то̀рове, м. и тор, торта̀, ж.
1. Животински изпражнения, които се използват за увеличаване плодородието на почвата.
2. Вещества (органични и минерални), които се внасят в почвата, за да се увеличи плодородието ѝ.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".