Значение на думата толерантен

който проявява търпимост към чуждите мнения.. Учителката ми по български език и литература е много толерантна.

Значение на думата толерантен

толера̀нтен
толера̀нтна, толера̀нтно, мн. толера̀нтни, прил. Който проявява търпимост към чуждото мнение; либерален, с голяма душа. // същ. толера̀нтност, толерантността̀, ж.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".