Значение на титара

глуповата детска игра

Употреба и правопис на титара

недей да ме разиграваш като ...,,титара''./Моята баба казваше това.

Значение на титара

глуповата детска игра

Употреба и правопис на титара

недей да ме разиграваш като ...,,титара''./Моята баба казваше това.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".