Значение на терминизъм

Идеалистическо учение във философията, според което общото понятие на думата няма съответствие в обективната реалност.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".