Значение на теогония

1. мит. Съвкупност от божества, чийто култ образува религиозната система на един народ; митовете за божества на една религия. 2. Родословие на божества. 3. Прочута поема на Хезиод (VII в. пр. Хр.), в която е описано родословието на гръцките богове.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".