Значение на тел

тел
тѐлът, тѐла, мн. тѐлове, (два) тѐла, м. и тел, телта̀, само ед., ж.
1. Само ед. Тънка метална нишка. Връзвам с тел.
2. Само м. Парче от такава нишка. Свързвам телове. // прил. тѐлен, тѐлена, тѐлено, мн. тѐлени. Телена мрежа.Бодлива тел. Тел с остри бодли по нея, предназначена за огради.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".