Значение на тезаурус

идва от гръцката дума thasaurus - съкровище Значения: 1. Систематизирана съвкупност от знания, с които на определен етап разполага обществото, колективът или отделният индивид. 2. Нормативен речник на дескрипторите, ключовите думи и основните отношения между тях в конкретна област от знанието. Окончателният тематичен тезаурус ще бъде дефиниран в подготвителния период.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".