Значение на те

Съкращение от руски ез. на "то есть", което значи "това означава". Използва се и формата "тоест". "Той се противопоставя на устните закони, т.е. на неписаните закони."

Значение на те

Съкращение от руски ез. на "то есть", което значи "това означава". Използва се и формата "тоест". "Той се противопоставя на устните закони, т.е. на неписаните закони."

Значение на те

те
вин. тях, крат. ги, дат. остар. тям, крат. им, лично мест. За заместване на лица и/или предмети, за които се говори. Трябваше да кажа и на родителите си, защото май само те нищо не подозираха. част. Диал. Ето, ето така, ей. Тѐ къде е селото, може и пеш да се стигне.