Значение на думата те

Съкращение от руски ез. на "то есть", което значи "това означава". Използва се и формата "тоест". "Той се противопоставя на устните закони, т.е. на неписаните закони."

Значение на думата те

Съкращение от руски ез. на "то есть", което значи "това означава". Използва се и формата "тоест". "Той се противопоставя на устните закони, т.е. на неписаните закони."

Значение на думата те

те
вин. тях, крат. ги, дат. остар. тям, крат. им, лично мест. За заместване на лица и/или предмети, за които се говори. Трябваше да кажа и на родителите си, защото май само те нищо не подозираха. част. Диал. Ето, ето така, ей. Тѐ къде е селото, може и пеш да се стигне.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".