Значение на твърдост

Своството на материалите да се съпротивляват от прониквате на чуждо тяло в тях.

Употреба и правопис на твърдост

Тази стомана е с много голяма твърдостл

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".