Значение на ташизъм

изк. Течение в живопистта през втората половина на 20-те г. на ХХ в. — разновидност на абстракционизма, което се стреми да постигне експресивност чрез съчетаване на цветни петна.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".