Значение на талян

Морско риболовно съоръжение- вертикални мрежи на колове, перпендикулярно на брега. По северното Черноморие го наричат ДАЛЯН

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".