Значение на табло

табло̀
мн. табла̀, ср.
1. Плоскост, върху която се поставят различни обяви, съобщения и др.
2. Голяма фотография или картина, направена върху платно или картон и стояща на обществено място.
3. Плоска част от мебел, табла 1 (в 3 знач.).

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".