Значение на състоятелен

състоя̀телен
състоя̀телна, състоя̀телно, мн. състоя̀телни, прил.
1. Който има богатство; заможен, богат. Състоятелен господин.
2. Доказан, обоснован. Състоятелни обвинения. // същ. състоя̀телност, състоятелността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".