Значение на съконтрагент

Купувач или посредник от страната на купувача, както и свързани с тях трети лица.
При осъществяване на прикрита сделка със съконтрагент, възложителят дължи на посредника неустойка.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".