Значение на съдя

съ̀дя
съ̀диш, мин. св. съ̀дих и съдѝх, мин. прич. съ̀дил и съдѝл, несв.
1. Кого. Разглеждам дело според законите. Ще го съдят за изнасилване.
2. Кого. Водя съдебен процес срещу някого. Ще го съдя за обида.
3. За какво/за кого. Създавам си мнение по някакъв въпрос. Съдя за способностите му по това, което видях.
4. Какво/кого. Преценявам, обвинявам. Победителите не ги съдят. Ще ме съдят следващите поколения.съдя се. Водя съдебно дело с някого. Ще се съдят за наследството.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".