Значение на съветвам

съвѐтвам
съвѐтваш, несв.; кого. Давам съвет. Всички го съветваха да не бърза.съветвам се. Искам съвет от някого, допитвам се. Винаги се съветвам с майка си.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".