Значение на събожник

Човекът е сътворен, тоест създаден от Бога. Друг човек до вас, на друг континент, или на друга планета ви е събожник. Синът, тъщата, свекървата, приятели и неприятели са ви събожници! Думата е въведена от Учителя Ваклуш Толев още през средата на миналия век. Българска е и няма аналог и точен превод на нито един човешки език.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".