Значение на стълкновение

стълкновѐние
мн. стълкновѐния, ср.
1. Сблъсък в неголеми размери; битка, престрелка, схватка. Стълкновения с полицията.
2. Прен. Сблъскване поради противоположни разбирания, тези, мнения и др. Изясняването на позицията премина при големи стълкновения.