Значение на страшен

стра̀шен
стра̀шна, стра̀шно, мн. стра̀шни, прил.
1. Който всява, провокира страх. Страшен разказ. Страшен филм.
2. Прен. Много голям по размери или по сила. Страшен взрив.
3. Прен. Жарг. Много добър, много красив, много хубав; чудесен, прекрасен. Страшен си! Имам страшен приятел.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".