Значение на стихосбирка

стихосбѝрка
мн. стихосбѝрки, ж. Книга, в която са събрани стохотворения, обикн. организирани от обща идея и с общо заглавие.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".