Значение на стигматизация

заклеймяване; жигосване Мюсюлманите са хора точно като нас – със свои собствени страхове, несигурности и колективни психози – и наше задължение е да не подсилваме всичко това чрез актове на колективна стигматизация.

Значение на стигматизация

заклеймяване; жигосване Мюсюлманите са хора точно като нас – със свои собствени страхове, несигурности и колективни психози – и наше задължение е да не подсилваме всичко това чрез актове на колективна стигматизация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".