Значение на стигма

1. ж. книж. Клеймо, дамга, позорен печат, петно, белег. [гр.] 2. Съчетание (лигатура) на гръцките букви сигма и тау, която в съвремието понякога се изполва за обозначаване на гръцката цифра 6. Стигмата (от гръцки стигма – “знак”) е една от най-големите мистерии на християнството. Много полово предавани болести са социално стигматизирани.

Значение на стигма

1. ж. книж. Клеймо, дамга, позорен печат, петно, белег. [гр.] 2. Съчетание (лигатура) на гръцките букви сигма и тау, която в съвремието понякога се изполва за обозначаване на гръцката цифра 6. Стигмата (от гръцки стигма – “знак”) е една от най-големите мистерии на християнството. Много полово предавани болести са социално стигматизирани.

Значение на стигма

Физически, етнически или психологически белег, които прави носителят му непреодолимо неприемлив за големи групи хора с обичаини, стандартни личностни или физически, характеристики, общоприети в обществото