Значение на стереотипен

стереотѝпен
стереотѝпна, стереотѝпно, мн. стереотѝпни, прил.
1. Който е отпечатан със стереотип.
2. Прен. Който показва липса на оригиналност; шаблонен, банален, ограничен. Стереотипно мислене.
3. Прен. Който е в резултат на изграден стереотип. Стереотипно поведение. // нареч. стереотѝпно. // същ. стереотѝпност, стереотипността̀, ж. (във 2 знач.).

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".