Значение на стерео

Звучащ от две страни, от две озвучителни тела или записано и предавано по два канала.

Употреба и правопис на "стерео"

Слушам музика от стерео уредба.

Значение на стерео

Звучащ от две страни, от две озвучителни тела или записано и предавано по два канала.

Употреба и правопис на "стерео"

Слушам музика от стерео уредба.