Значение на думата статукво

(Лат.Status quo - "състоянието, в което...") (право.) термин в международното право, който изразява съществувало или съществуващо в определен момент фактическо или правно положение или на, е исторически, политически и дипломатически термин, означаващ настоящето, съществуващо състояние на взаимоотношенията. Запазване на статуквото

Значение на думата статукво

(Лат.Status quo - "състоянието, в което...") (право.) термин в международното право, който изразява съществувало или съществуващо в определен момент фактическо или правно положение или на, е исторически, политически и дипломатически термин, означаващ настоящето, съществуващо състояние на взаимоотношенията. Запазване на статуквото

Значение на думата статукво

стату̀кво
ср., само ед. Спец. Трайно установено положение в обществото; липса на промени. Няма изгледи статуквото на Балканите да се запази.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".