Значение на старинен

старѝнен
старѝнна, старѝнно, мн. старѝнни, прил.
1. Който се отнася до отдавна минали времена и затова е ценен и има висока стойност; древен. Старинен часовник.
2. Остар. Който е отживял времето си; остарял, овехтял. Тези старинни чинии не могат вече да ни служат. // същ. старѝнност, старинността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".