Значение на спъвам

спъ̀вам
спъ̀ваш, несв. и спъ̀на, св.; какво/кого.
1. Препречвам крак или нещо друго, та нарушавам равновесието на движещ се човек или животно; препъвам. Дървото спъна коня и ездачът се преметна.
2. Връзвам краката на човек или животно така, че да не могат да се движат. Спънах коня и го оставих да пасе.
3. Прен. Преча на нещо или на някого; затруднявам, възпрепятствам, забавям. Неговата несериозност спъва общата ни работа.спъвам се/спъна се. 1. При движение окачам единия си крак о преграда, препятствие. Спъвам се о корен на дърво.
2. Прен. Затруднявам се от нещо. Спънах се в тази теория. // същ. спъ̀ване, ср.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".