Значение на способствам

спосо̀бствам
спосо̀бстваш, несв. Спомагам, съдействам, благоприятствам. Неговата помощ способства за по-бързото разрешаване на проблема.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".