Значение на спорен

спо̀рен
спо̀рна, спо̀рно, мн. спо̀рни, прил.
1. Който предизвиква спор, дискусия; полемичен. Спорна теза. Спорни изводи.
2. За който трябва да се спори, да се преборят две страни, за да се спечели. Спорна топка. спо̀рна, спо̀рно, мн. спо̀рни, прил. Разг. Който спорѝ резултатен, успешен. Спорна работа.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".