Значение на сонет

сонѐт
мн. сонѐти, (два) сонѐта, м. Спец. Вид стихотворение, което се състои от 14 стиха, организирани в две четиристишия и две тристишия. Сонетите на Шекспир. // прил. сонѐтен, сонѐтна, сонѐтно, мн. сонѐтни. Сонетна форма. Сонетен венец.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".