Значение на сливар

слива̀р
слива̀рят, слива̀ря, мн. слива̀ри, м. Човек, който бере и/или продава сливи. // прил. слива̀рски, слива̀рска, слива̀рско, мн. слива̀рски.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".