Значение на систематизиран

Човек, който обича реда, всичко да му е под ръка и да не му е разхвърляно!
На този човек може да се вярва - той е систематизиран!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".