Значение на синоними

от гр. synonymos "съименен" - две или повече думи, с които се означават едни и същи или сродни предмети, признаци, качества , свойства и явления се наричат синоними работя-трудя се-действам; правя-върша-действам

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".