Значение на синдром

синдро̀м
мн. синдро̀ми, (два) синдро̀ма, м.
1. В медицината – група от симптоми, типични за дадено заболяване.
2. Прен. Група от характерни за определен тип поведение признаци. // прил. синдро̀мен, синдро̀мна, синдро̀мно, мн. синдро̀мни. • Синдром на придобитата имунна недостатъчност. Спин.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".