Значение на синапс

Специализирани мембранни контакти между две клетки, от които поне едната е нервна, чрез които се предава нервното възбуждение. Различават се електрични и химични синапси.

Употреба и правопис на синапс

Синапсите са начинът, по който невроните и отделите на нервната система комуникират и организират .

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".