Значение на симулакрум

„Симулакрум “ е термин на Жан Бодлияр и означава „копие без оригинал“. Или с други думи казано „Образът няма никаква връзка с реалността – това е имитация без референт, която представя себе си за реалност“. Под „Симулация“, той схаваща замяната на реалното със знаци за реалното. Симулакрумът и Симулацията са потенции, чрез които могат да се преодоляват онтологични реалности.

Употреба и правопис на симулакрум

Да криеш е да се преструваш, че нямаш нещо, което имаш. Да симулираш е да се преструваш, че имаш нещо, което нямаш. Едното предполага присъствие, другото - отсъствие. Работата обаче е по-сложна, защото да симулираш, не е да се преструваш: "Човек, който се преструва на болен, може просто да легне в леглото и да накара другите да повярват, че е болен. Човек, който симулира болест, произвежда някои от симптомите й в себе си."

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".