Значение на сикхизъм

Монотеистична религия в Индия, изповядвана предимно в щата Източен Панджаб; форма на бхакти. Основател - Нанак (1469-1538). Възниква като сектантска община; от II половина на 17 в. се превръща в сектантска религия, опозиционна на ортодоксалния индуизъм. Отрича съсловното и кастовото делене (виж варна) и проповядва единобожие. От края на 18 в. губи своята антифеодална насоченост.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".