Значение на серапис

Едно от главните древноегипетски божества в Мемфис и в елинистичен Египет, почитано и като Озирис-Апис. Бог на плодородието, на Слънцето и на мъртвите, спасител и лечител. Култът му е въведен от Птолемей I през 4 в. пр. Хр. с цел да обедини вярванията на поданиците си - египтяни и гръко-македонци. Отъждествяван от гърците със Зевс и Аид. Почитан в Рим и Италия, Сирия, на Балканския полуостров, където култът му се разпространява главно през римската епоха.