Значение на сепаратор

сепара̀тор
мн. сепара̀тори, (два) сепара̀тора, м.
1. Апарат за отделяне на едно вещество от състава на друго.
2. Пръстен в средата на лагер, в който са разположени сачмите или ролките.
3. Разграничител, отделител.
4. Работник, който извършва сепарация.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".