Значение на семиотика

семио̀тика
ж., само ед. Спец.
1. Наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората и животните.
2. В медицината – наука за признаците на болестите и определянето им; диагностика.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32471 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".