Значение на думата семасиология

семасиоло̀гия
ж., само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава значението на думите; семантика (в 1 знач.).

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".