Значение на секуларизация

Процес, в резултат на който различни области на социалния живот, (като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се отдалечават от Божията благодат и стават като дърво без корен - диворастящи. Църковнославянският език има дълбок духовен смисъл, особено разкриващ се в молитвата, който е загубен в съвременния български език поради секуларизацията.

Значение на секуларизация

Процес, в резултат на който различни области на социалния живот, (като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се отдалечават от Божията благодат и стават като дърво без корен - диворастящи. Църковнославянският език има дълбок духовен смисъл, особено разкриващ се в молитвата, който е загубен в съвременния български език поради секуларизацията.