Значение на сегрегирани

ж., само ед. 1. Отделяне, отлъчване от цялото. 2. Спец. Една от формите на расова дискриминация – изолиране на расови групи в отделни места и ограничение на правото им свободно да се придвижват, да сключват смесени бракове и др.

Значение на сегрегирани

ж., само ед. 1. Отделяне, отлъчване от цялото. 2. Спец. Една от формите на расова дискриминация – изолиране на расови групи в отделни места и ограничение на правото им свободно да се придвижват, да сключват смесени бракове и др.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".