Значение на сбутан

сбу̀тан
сбу̀тана, сбу̀тано, мн. сбу̀тани, прил. Разг.
1. Който е с непривлекателен, невзрачен, неугледен външен вид. Сбутана къща. Сбутана улица. Сбутана физиономия.
2. Който е некачествен, лошо направен. Сбутани обувки. Сбутана статия. Сбутан плат.
3. Който е възглупав и/или не умее да защитава правата си.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".